Versenyszabályzat

Versenyszabályzat

V. International Carp Marathon

Körös

A verseny megnevezése: V. International Carp Marathon Körös (röviden: V. ICM )

A verseny időpontja: 2024.09.07. (szombat) – 2024.09.14. (szombat).

Ez a verseny egy igazi vadvízen, egy élő folyószakaszon kerül megrendezésre. Egy esetleges
árhullám, nagyon zavaros víz, mely lehetetlenné tenné a verseny megrendezését egy
pótidőpont kijelölését teszi szükségessé.

A verseny pótidőpontja: 2024.09.14. (szombat) – 2024.09.21. (szombat).

A verseny helyszíne: A Hármas körös gyomaendrődi vasúti híd és a Kettős – Sebes körös
összefolyás közötti szakaszán. A kijelölt helyek, a szektorkiosztás több tényezőtől függ
(vízállás, vízhozam, időjárási tényezők, stb.), ezért a végleges versenypálya a versenyt
megelőzően 14 nappal kerül kijelölésre. A versenyen a hivatalos szektorkiosztás, a konkrét
horgászhelyek a rendezvény nyitó-záró helyszínén a regisztráció alkalmával egy térképen
lesznek kifüggesztve.


A versenyre maximum 60 csapat nevezését tudjuk elfogadni.


A regisztráció:

A versenyre a regisztráció két lépésből áll. Első lépésben a jelentkezni kívánó
csapat az ICM honlapján kitölti a regisztrációs ívet. Sikeres regisztrációt követően a szervező
egy válasz e-mailben értesítést küld a megadott e-mail címre. 2024 márciusában minden
regisztrált csapat fog kapni egy adatbekérő e-mailt, melyben a versenyen való részvételhez
nélkülözhetetlen adatokat ( csapattagok nevei, állami horgászengedély szám, stb) kell
megadni. Ez az e-mail fogja tartalmazni a nevezési díj befizetéséhez szükséges adatokat is.
A versenyre a teljes nevezési díj 165 000 Ft / csapat. A nevezési díj többek között tartalmazza
a teljes csapat számára a horgászengedélyek árát is. A nevezési díj első részletét – 100000 Ft-
ot – 2024 április hónapban kell a jelentkező csapatoknak befizetniük . Amennyiben ez nem
történik meg, úgy a regisztráció törlésre kerül. A fennmaradó 65000 Ft nevezési díjat a
helyszíni regisztráció alkalmával kell kifizetni.
Jelentkezési határidő: 2024.03.31.
2024 április 1 utáni visszamondások esetén a nevezési díjelőleget ( 10000 FT ) nem áll
módunkban visszautalni, az a verseny díjalapját képezi. Ez alól kivételt képez amennyiben az
adott csapat egy másik csapat nevezését ajánlja fel a szervezők felé.

Program tervezet

2024.09.07. (szombat)
08.00 – 12.00 óra között helyszíni regisztráció. Minden csapat számára kötelező!
A regisztráció és megnyitó helyszíne: Gyomaendrőd, Csicsergő Vizitúra megállóhely és
horgásztanya, mely a Hármas körös gyomai közúti hídjának tövében található.
12.30 –tól megnyitó ünnepség, a horgászhelyek sorsolása.
15.00 A verseny kezdete.
2024.09.14. (szombat)
09.00 A verseny vége.
12.00 gyülekező a zárórendezvény helyszínén, eredményhirdetés, búcsúebéd.

VERSENYSZABÁLYZAT

Általános szabályok:

 • A verseny csapatverseny, minden csapat minimum kettő, maximum három főből áll,
  akik nevét a helyszíni regisztráció során pontosítani kell. Mind a hárman teljes jogú versenyzők,
  amennyiben mind a hárman rendelkeznek 2024-es évre szóló érvényes állami horgászjeggyel.
  Amennyiben a harmadik fő nem rendelkezik, abban az esetben ő csak segítő szerepét töltheti be,
  semmilyen horgászattal összefüggő tevékenységben nem vehet részt. A verseny minden résztvevője
  a versenyszabályzat teljeskörű megismerése után, a felelősségvállalási nyilatkozat aláírásával saját
  felelősségére vehet részt a rendezvényen. A versenyen induló minden csapat minden tagja
  természetes személyként (magánszemélyként) vesz részt a rendezvényen.
 • 16 év életkor alatti személy nem vehet részt a versenyen!
 • Nincs csapattag csere a verseny ideje alatt!
 • Minden indoklás nélkül visszautalhatjuk a nevezési díjat!
 • Minden csapat táborhelye ki lesz jelölve, és oda külső segítséget, hozzátartozót, rokont
  beengedni csak a szervezők engedélyével lehet, előzetes bejelentés és hozzájárulás után.
 • Amennyiben fárasztás közben a megakasztott hal elhagyja a csapat szektorát, azt a
  lehető leghamarabb vissza kell vezetni úgy, hogy a többi csapatot a legkevésbé zavarja a
  horgászatban. Amennyiben a csapat a szomszédos csapatokkal kölcsönösen meg tud egyezni, akkor
  a fárasztás, szákolás idejére a szomszédos csapat szektorába át mehet.
 • A horgászállásokon a csapatok csak a számukra kijelölt zónán belül tartózkodhatnak, azt
  horgászattal összefüggő tevékenység (etetés, fárasztás, behúzás, bedobás, stb.) céljából nem
  hagyhatják el.
 • Horgászni a szektoron belül lehet. Szektoron kívülre juttatni a szereléket tilos! A
  szektorhatárok kijelölésében a verseny kezdete előtt a főbírók segítségre lesznek. Az általuk kijelölt
  szektorok minden csapat számára kötelező érvényűek.
  Minden versenyzőnek az országának megfelelő országos horgászengedéllyel kell rendelkeznie.
  A verseny kezdetén a csapatok az általuk kihúzott helyek elfoglalásakor kötelesek az
  esetlegesen ott található szemetet összegyűjteni, és a verseny teljes időtartama alatt a keletkezett
  hulladékot szemetes zsákokban tárolni, amit legkésőbb a verseny befejeztével a zárórendezvény
  helyszínére kell szállítani.
 • A verseny végén minden csapat köteles valamennyi szerelékkel és anyaggal együtt
  rendben, tisztaságban elhagyni horgászhelyét.
 • Aki a verseny hivatalos vége előtt / 2024. 09. 14. 09:00 óra / elhagyja a verseny
  helyszínét anélkül, hogy a szervezőknek azt előzetesen kellő indoklással nem jelezte 3 évig nem
  indulhat az ICM által szervezett versenyeken!

Sorsolás menete:

 • Először egy önként jelentkező kihúzza az első csapat nevét.
 • Az elsőként kihúzott csapat kihúzza következő csapat nevét, utána a horgászhelyét. A
  sorsolás így folytatódik, míg miden csapat kihúzza a saját horgászhelyét. A kihúzott horgászhely
  visszadobására nincs lehetőség.
 • Nem vehet részt a versenyen az, aki nem regisztrálja magát a hivatalos regisztráció időtartama alatt
  és részükre a nevezési díj sem kerül visszatérítésre, kivéve, ha előzetesen jelezték késésüket a
  szervezőknek az info@icmtiszato.hu e-mailcímen és megfelelően indokolták azt. A szervezők a
  kérelmet elbírálják és döntésük végleges.
 • Ha egy csapat a hivatalos helyhúzás végéig nem tud a helyszínre érni, úgy a részvételükről kizárólag
  a szervezők döntenek.
 • Ha egy csapat nem megy a sorsolás helyszínére, amikor hívják, a sorsolás folytatódik nélkülük. A
  kimaradt csapatokat a sorsolás végén újra szólítják.
 • A kihúzott horgászhelyek más csapattal történő elcserélésére nincs lehetőség.

Mérlegelés szabályai:
Minden csapatnak rendelkeznie kell minimum 1 db mérlegelő állvánnyal, és 1 db
mérlegelő zsákkal. ( A lebegő haltartó is megfelel.)

 • A versenybe minden 4 kg-ot elérő és a feletti ponty, koiponty, ill. amur számít bele.
  Tehát a versenybe a legalább 4000 gr-os hal számít bele!
  A mérlegelt eredménybe a ponty dupla értékkel kerül be az amurhoz képest.
  Pl: egy 7450 grammos amur 7450 pontot, egy 6300 grammos ponty 12600 pontot ér!

Minden a csapat által mérlegelni kívánt hal fogását követően a kapott zászlót a horgász
helyet jelölő táblán kell elhelyezzék. Ez alól kivételt képez minden 15 kg feletti hal, mely fogása
esetén a mérlegelőt telefonon értesíteni kell. Ebben az esetben soron kívüli mérlegelés történik. A
mérlegelő megérkezéséig a halat megfelelő mélységű vízben, lebegő haltartóban kell tárolni. A
mérlegelés naponta kétszer a reggeli és az esti órákban történik.

 • Méréskor a súly jelzésének jól láthatónak kell lennie a rendezők és a versenyzők
  számára egyaránt.
 • A szervezőkön kívül csak a mérlegelők, a versenyzők és a bírók szólalhatnak fel szóban
  vagy egyéb módon a méréssel kapcsolatban.
 • Minden halat a csapatok által biztosított mérlegelőhálóban kell lemérni, ezt
  benedvesítik, és megállapítják az önsúlyát minden mérés előtt.
 • Minden kifogott halat külön- külön, egyesével kell felírni a mérlegelő lapokra,
  grammpontossággal (pl. 6215 gr). A méréseket az erre kijelölt mérlegelők hajtják végre.
 • A fogás adatai felkerülnek egy kétpéldányos mérlegelő lapra, melyet aláírásával hitelesít
  a halat kifogó versenyző, a mérlegelő. Az egyik példány a mérlegelőké, a másik példány marad a
  csapatnál.
 • Mérlegeléssel kapcsolatban óvásnak utólag helye nincs.
 • Amíg a mérőcsapat megérkezik a horgászhelyre, a versenyzőknek a halakat tartalmazó
  hálókat a vízben kell tartani. Ezután a halakat az egyik versenyzőnek át kell tennie a mérőhálóba, és
  ráhelyezni a mérőfelületre. Mérés után a halakat a mérlegelők jelenlétében vissza kell bocsájtani.
  A verseny állásáról a verseny hivatalos Facebook oldalán, és weboldalán lehet tájékozódni.

A horgászat szabályai:
A szerelékek vízbe juttatása történhet dobással, csónakkal történő behúzással és etető
hajó használatával.
Csónakkal történő behúzás esetén a szerelékek vízben történő elhelyezése után a
csónakkal a partra (táborhely) kell kijönni. Tilos a csónakból horgászni, vagy abban aludni!

 • A versenyzők annyi botot tarthatnak és szerelhetnek össze, amennyit akarnak, de
  egyszerre csak legfeljebb 4 bottal horgászhat a csapat.
 • Botonként egy db, egyágú horog (legkisebb méret 8-as), hajszálelőkés felkínálási
  módban engedélyezett.
 • Minden csapat 2db botot használhat egyszerre parittyázásra vagy rakétázásra a négy
  vízben lévő bot, ill. a markerúszós bot mellett.
 • A horgászat során csak az un. bojlis botok használata engedélyezett. Tilos a feeder,
  match, rakós, legyező, surf botok horgászatra való használata. Horgászatra használhatóak a bojlis
  botokhoz hasonló kialakítású pergetőbotok is.
 • Surf(maximum 420 cm) és Spod botok csak parittyázásra, etetőrakétázásra és
  markerúszózásra használhatók.
 • A felcsalizott szerelékes horgászatra használt botok hossza 4 m-nél rövidebb kell, hogy
  legyen
  Az úgynevezett elhagyós szerelékeken ólomsúly használata tilos! Ólomsúly kizárólag in-
  line szereléken használható. Amennyiben az in-line szereléken leadcore is található, úgy az ólomsúly
  felcsúszását a főzsinórra semmilyen egyéb kellék (forgókapocs, klipsz, gumigyöngy) nem
  akadályozhatja.
 • A horgászaton kívüli tartalék botokat külön kell tárolni. A horgászatra aktuálisan
  használt botokon kívül a bottartó állványon más bot nem lehet.
  Etetőkosár, method kosár használata tilos!
 • Úszók használata tilos!
 • Fonott előkezsinór maximálisan 50 centiméteres hosszúságban használható.
 • LeadCore ólombetétes kagylóálló zsinórt maximálisan 120 centiméteres hosszúságban
  használható.
 • Gubancgátló cső maximum 50 cm-es hosszban használható.
  Fonott zsinór főzsinórként történő használata szigorúan tilos!
 • A monofil főzsinór átmérője nem haladhatja meg a 0,6 millimétert.
  A monofil főzsinór átmérője minimum 0,30 milliméter vastagságúnak kell legyen!!!!
 • Fonott dobóelőtét használata tilos! Dobóelőkének kizárólag monofil zsinór használható
  maximum 0,6 milliméter átmérőig!
 • Az elektronikus, akusztikus és vizuális kapásjelzők megengedettek.
 • A bot spiccére rögzíthető vagy rögzített lengőspicc és rezgőspicc használata tilos!
 • A vízből történő dobás engedélyezett. Maximum mellig lehet a vízbe menni.
 • Csalizásra , etetésre tilos használni bármilyen élő, elpusztult vagy szárított állatot,
  lárvát, férget. Használhatóak: bojlik, pop-upok, pelletek, főtt magok, csaliimitációk. A csalizásra
  használt dolgokat kötelezően hajszálelőkén kell felkínálni. A felhasználni kívánt magokat
  (tigrismogyoró, kukorica, búza, repce, köles, kendermag, stb.) kizárólag főtt állapotban lehet
  használni!
  A csapatok által felhasznált napi etetőanyag limit: Egy csapat naponta maximum 5 kg bojlit és 10
  kg magot, darát, etetőanyagot használhat etetésre.
 • Oldódó csalik, paszták használata engedélyezett. Pasztaólom használata engedélyezett. A
  csalik, pasztaólmok pasztával, etetőanyaggal történő bevonása, PVA termékek használata
  engedélyezett.
  A csalik, etetőanyagok szabályszerű használatát a szervezők folyamatosan ellenőrzik, ideértve a
  bevetett készségek szúrópróbaszerű, kivétellel járó vizsgálatát.

A használt felszerelések, csalik illetve a szektorhatárok ellenőrzéséhez a csapatok kötelesek
segítséget nyújtani a bíróknak. Ellenőrzés céljából a csapat köteles a bírót a csónakjával a kiválasztott
szerelék letételének helyére bevinni, ott az ellenőrzést segítően támogatni

 • A verseny ideje alatt csapatokként összesen 4 db jelölő bója használata engedélyezett,
  ami lehet világítással ellátott.
 • Tilos a vizet nagy erejű reflektorokkal megvilágítani, viszont szabad világítóeszközt
  használni a sátorban, ernyők alatt, valamint szabad fejlámpát használni fárasztáskor, bedobáskor,
  csalizáskor és a halak hálóba emelésekor.
 • Sötétedés után a horgász helyet jól láthatóan ki kell világítani.
 • Sátrak, fél sátrak, ernyők (tábor kialakítása), személyes dolgok elhelyezése közvetlenül a
  horgászhelyen, táboron belül lehetséges.
  A csapatok a számukra kijelölt horgászállások 15 m-es körzetében (tehát a kitűzött
  helytől max 15m-re jobbra, illetve 15 m-re balra) kötelesek a táborukat felépíteni, felszereléseiket
  elhelyezni.
 • A csapatok az autókat a horgászállásokon hagyhatják.
 • A megakasztott hal sikeres kiemelésében segítség igénybe vehető csapattárs,
  esetlegesen a szomszéd csapat tagja.
 • Csak a szabályosan, a hal szájába akadt horoggal megfogott hal kerül értékelésre.
  Ha a kifogott hal mérlegelés előtt elpusztul, nem kerül mérlegelésre.
  Ebben azesetben a versenybíró kivizsgálja a halvesztés körülményeit, és amennyiben felelősség
  megállapítható, büntetés róható ki a felelős csapatra. A büntetés a vétkes magatartás mértékétől
  függően lehet figyelmeztetés, kizárás. A büntetés kiszabása kizárólag a versenybíró hatáskörébe
  tartozik.
  Minden csapatnak rendelkeznie kell minimum 3 db lebegő haltartóval.
 • A kifogott halakat mérlegelésig elsődlegesen a lebegő haltartókban kell tárolni. Minden
  hal külön haltartóban tárolandó. A kifogott halakat mérlegelés után azonnal kíméletesen vissza kell
  helyezni a folyóba a mérlegelők jelenlétében.
 • Kérünk mindenkit arra, hogy fokozott figyelmet szánjon a matracra, bölcsőbe helyezett
  halakra, mert ellenkező esetben a talajon könnyen megsérülhetnek.
 • A halak elhelyezésére megnedvesített pontymatrac vagy halbölcső használata kötelező.
  A verseny ideje alatt a mérlegelésig tárolt halak haltartóinak teljes terjedelmében, minimum 1
  méteres vízben kell lennie.
 • A csapatoknak minimum 6 db pontyzsákkal kell rendelkezniük, amelyből minimum 3 db-
  nak lebegő haltartónak kell lenni.
 • A pontyzsákok használata során – a rossz minőségű pontyzsákok miatt – az esetlegesen
  beakadó uszonyok kiszabadítása közben elsődleges szempont a halvédelem, még abban az esetben
  is, ha az a pontyzsák sérülésével, megsemmisülésével jár. Amennyiben a pontyzsákot halvédelmi
  okból szét kell vágni, a károsult csapat kártérítési igényt nem támaszthat.

Kötelező eszközök: 1 db, de lehetőség szerint 3db pontymatrac, vagy halbölcső (jó minőségű), 2db
minimum 90×90 cm-es, sűrű szövésű merítőháló (bojlis merítő, vagy nagyméretű keretes merítő) és a
sebfertőtlenítő, mérlegelőállvány, 3 db lebegő haltartó.
A felsorolt eszközök meglétét a regisztráció alkalmával, illetve a verseny egész ideje alatt a szervezők
szúrópróbaszerűen ellenőrzik. Bármely eszköz hiánya esetén az érintett csapat nem kezdheti meg a
versenyt, illetve a megkezdett versenyt fel kell függeszteni az érintett csapat tekintetében mindaddig,
amíg pótlásra nem kerül a hiányzó eszköz. Ebben az esetben a versenyzésben elszenvedett
hátrányért sem anyagi, sem erkölcsi kártérítési igény nem támasztható.

 • A verseny lefújása előtt megakasztott hal beleszámít a versenybe akkor is, ha a fárasztás
  a verseny hivatalos vége után fejeződik be. Fontos, hogy a csapatnak szólnia kell a verseny lefújása
  előtt a bíróknak, hogy a csapat éppen fáraszt. A verseny hivatalos vége, tehát 2024. 09. 14. 09.00 óra
  után bejelentett hal nem számít bele a versenybe.
  Minden horgászattal kapcsolatos vitás kérdésben a főbírók segítségét kell kérni. Az ő
  döntésük minden résztvevő számára kötelező érvényű.

Szankciók:

PIROS lapos szankciók:
Versenyből való azonnali kizárással jár.
A főbíró hatásköre a csapatot kizárni:
Amennyiben a csapat a megengedett 4 boton felül több bottal folytat horgászatot.
Ha 4 bottal történő horgászat mellett, csak egy csapattag tartózkodik a kihúzott horgászhelyen.
Ha a csapat szektoron kívül (oldalirányban) horgászik (kivéve, ha erre a szervezők engedélyt adnak)
A gondatlanságból megcsonkított vagy sérült, elpusztult hal.
A halakkal való kíméletlen bánásmód.
A csalás.
Kizárás jár a késésért (a nevező csapat a nyitó ünnepségre nem érkezik meg)
A verseny hivatalos kezdete előtt csónakkal vízre megy a csapat bármely tagja.
A versenyből való azonnali kizárás jár és örökös eltiltás a versenytől amennyiben a csapat egy vagy
több tagja a saját vagy más csapat tagját, mérlegelőt, bírót tettleg bántalmazza, fenyegeti vagy

felszerelésében szándékosan kárt tesz, függetlenül az okozott sérülés, vagy bekövetkezett kár
mértékétől!

További szankciók:

Alábbi eltiltások megkezdése minden esetben a büntetés kiszabását követő 20.00-tól indul. Ha a
csapat nem kezdi el a büntetést, akkor újabb 36 óra kerül kiszabásra.
12 órás eltiltás a verseny folytatásától:
Az alábbi szabályok megszegés
Fonott főzsinór, dobóelőke használat.
0,30 mm-nél vékonyabb főzsinór használata. Tűréshatár 0,29mm, a szervezőség által biztosított
eszközzel mérve. Aki kéri annak lesz lehetősége a verseny megkezdése előtt a zsinór méret
ellenőrzésére, szankciók nélkül. A verseny kezdete utáni ellenőrzés során, ha a méret a tűréshatár
alatti, a szankció érvénybe lép.
Ha a csapattagok valamelyike horgászhoz nem méltóan viselkedik
Ha bárki más a csapattagokon kívül etet, vagy fáraszt, vagy a csónakban tartózkodik.
Ha a csapatok engedély nélkül külső segítséget vesznek igénybe.
Az alábbi szabály megszegése: A csónakból történő fárasztást követően a fogott pontyot fotózás
céljából a partra szállítani az alábbi módokon szabad: A horogszabadítás után a pontyot a szákkal
együtt a vízben hagyva szabad vontatni, olyan módon, hogy a hal feje a haladási irányba nézzen. A
horogszabadítás után a pontyot a szákból merev falú matracra fektetve és azt folyamatosan friss
vízzel locsolva szabad szállítani.
24 órás eltiltás a verseny folytatásától, és a csapat legnagyobb halának levonása (a verseny végén
kerül levonásra)
Az alábbi szabályok megszegése:
A tiltott csalik, mennyiségi limitek és a nem megengedett eszközök használata
Ólomsúly csak in-line szereléken használható!
Ha a halakat nem megfelelően tárolják.
Szeszes ital, vagy egyéb tudatmódosító szer erős hatása alá került horgász.
A verseny szabályzatban előírt eszközök hiánya, vagy nem rendeltetésszerű használata.
A szervezők rendelkeznek azon joggal, mind a verseny ideje alatt, mind az eredményhirdetés idején,
hogy szankciókat szabjanak ki a horgászokra, csapatokra vagy segítőkre, ha azok szabálysértést
követnek el. Minden, a szabályokban nem leírt, nem szabályozott kérdésben a főbírók állásfoglalásai
az irányadók.
Nem fogadunk el más csapat, vagy bármilyen külső személy, nem szervezőség általi bejelentést,
videót, feljelentést. Csak a saját bírók általi tetten érés alapján hozzuk meg a döntést.

Időjárás: Az időjárási körülményeket figyelembe véve minden esetben a versenyszervezők döntenek
a verseny kezdetét és végét, esetleg megszakítását illetően.

Csónak használat:

Minden úszni nem tudó, vagy úszóképességében bizonytalan versenyző számára a verseny teljes
időtartama alatt csónakban tartózkodni szigorúan tilos!
Napnyugtától napkeltéig minden vízen közlekedő csónakban legalább egy fényforrásnak (lehet
fejlámpa is) az indulástól az érkezésig folyamatosan üzemelnie kell!
Elektromos és robbanómotoros csónakmotor is használható!
Robbanómotor esetén maximum 5 LE lehet a teljesítmény!
A csónak kötelező felszerelése a következő:
Minimum 1 db mentőmellény.
A csónakban tartózkodó személyek számának és a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db
evező,
1 db, a csónak horgony nélküli tömegének legalább 5%-ával egyenlő tömegű horgony (a horgony a
mederhez történő ideiglenes rögzítésre alkalmas, más számára veszélytelen kialakítású eszközzel,
tárggyal helyettesíthető),
1 db legalább 1 l űrméretű vízmerő,
Kikötésre és horgonyzásra alkalmas megfelelő állapotú kötél vagy lánc – legalább 10 fm, egy
elektromos üzemű, fehér fényű, szükség szerinti irányba fordítható fényforrás, amivel a csónakos a
közeledő vízi járműnek jelezni tud; a biztonságos üzemelés feltétele tartalék izzó megléte vagy olyan
fényforrás, amelyben több, egymástól függetlenül működőképes izzó vagy világító dióda (LED) van,
továbbá tartalék áramforrás megléte a napnyugtától napkeltéig terjedő időszakban.
18 éven aluliak csak felnőttel együtt használhatják a csónakokat a verseny alatt.

Értékelés, díjazás:

A verseny idején kifogott, és mérlegelt halak összsúlya alapján kapott pontok sorrendje szerint
kerülnek értékelésre a csapatok. Azonos súlyok esetén a legnagyobb súlyú hal megfogásával bíró
csapatot illeti az elsőbbség.
Külön díjban részesül a versenyen legnagyobb pontyot és a legnagyobb amúrt fogó csapat.
Díjazásban részesül a verseny első három, valamint a szektorok első három helyezett csapata.
A verseny első három helyezettje a szektorértékelésbe nem számít bele, így a szektorban a következő
csapat lép a helyükre.
A verseny díjazása: Kupák, érmek, tárgyjutalmak, vásárlási utalványok, egyéb díjak.

A díjazás mértéke függ a jelentkező csapatok számától, ezért a végleges jutalmak listája a 2024.07.15
és 07.18 között az ICM honlapon kiadott ismertetőben lesz megtalálható.

Egyéb rendelkezések:

 • A verseny ideje alatt a hatályos rendelkezések figyelembe vételével és betartásával
  lehetséges a tűzgyújtás! Gázüzemű főző- és fűtőkészülékek használata fokozott tűzvédelmi
  elővigyázatosság mellett engedélyezett.
  A folyó és környezetében bárminemű károkozásért a csapattagok egyetemlegesen teljes anyagi
  felelősséggel tartoznak.
  A folyóban a verseny ideje alatt saját felelősségre, a Vizirendészeti szabályok
  betartásával lehet fürödni.
 • Kiemelten felhívjuk a versenyzők figyelmét a természetvédelem (a verseny helyszíne
  fokozattan védett természetvédelmi terület), és a kulturált viselkedés írott és íratlan szabályainak
  betartására, a túlzott alkohol fogyasztás veszélyeire. A szervezők felhívják a versenyen résztvevők
  figyelmét a tudatmódosító szerek használatával és birtoklásával kapcsolatos hatályban lévő
  jogszabályok betartására.
 • A versenyen készült fénykép és videó anyag, szervezők általi PR és marketing célú
  felhasználásához a résztvevők hozzájárulnak.
 • A verseny helyszínén, a verseny ideje alatt a versenyzők által esetlegesen elhelyezendő
  molinók és egyéb reklámhordozók kihelyezéséhez a versenyszervezők engedélye szükséges.
 • A szervezők, a folyót üzemeltetők, a terület tulajdonosa a résztvevő csapatok tagjainak,
  a versenyt meglátogató vendégeknek testi épségéért, illetve értékeiért sem anyagi, sem más jellegű
  felelősséget nem vállalnak. A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, a versenyt mindenki
  saját felelősségére látogatja meg.
 • A csapatok naponta 09.00 – 19.00 óra között fogadhatnak látogatókat. A látogatók
  kötelesek közölni a szervezőkkel, hogy mely csapathoz érkeztek.
 • A csapatok a versenyre történő nevezésükkel elismerik és elfogadják a
  Versenyszabályzatot, azt magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.
 • Szervezők fenntartják a jogot a Versenyszabályzat módosítására azzal a kitétellel, hogy a
  Versenyszabályzat a verseny kezdetét megelőző 30 napon belül már csak a verseny lebonyolítását
  jelentősen befolyásoló tényező miatt változtatható.
 • Az ICM szabályai teljesen megfelelnek a vonatkozó helyi előírásoknak, tartalmazzák is
  azokat, és a helyi illetékes hatóságok ellenőrzésével és jóváhagyásával kerültek kialakításra.
 • Mind a versenyzők mind pedig a segítők tudomásul veszik, hogy a szervezők
  rendelkezésére kell bocsátaniuk az összes szükséges dokumentumot, mert ez a feltétele az érvényes
  nevezésnek a versenyre.
 • Minden versenyzőnek és segítőnek alá kell írnia a rendezvény jogi nyilatkozatát

A versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a szervezők döntenek.
Néhány gondolat a végére:
Többen kerestetek már és aggodalmatokat fejeztétek ki, hogy tartatok egy folyóvízi versenytől. Nincs
ilyen jellegű tapasztalat, túl nagy kihívás, stb. A 2023 –as évben az első körösön megrendezett ICM
verseny június elején került megrendezésre. Kisebb áradással, zord, esős idővel, csúszós, saras
helyekkel tarkítva. A körülmények nem a leg ideálisabbak voltak, mégis 25 db 10 kg feletti pontyot, és
számos amúrt sikerült a szákokba terelniük a versenyzőknek. A résztvevő csapatok döntő többsége
még sosem horgászott folyóvízen, így számos egyéni folyóvízi rekorddal ajándékozta meg a körös a
résztvevőket. A 2024-es vereny előreláthatólag egy nyugodtabb, lassabb áramlású vizen és
remélhetően jobb időjárási körülmények között zajlik majd le reményeink szerint. Többek között
ezért is választottuk ezt a szeptemberi időpontot. Itt is szeretnénk biztatni mindenkit, aki még nem
horgászott folyón, hogy jöjjön nyugodtan és próbáltassa meg magát. Hiszen még mindig teljesen
előttem van az első verseny győztes csapatának a verseny előtt elmondott gondolata: Még sosem
horgásztunk itt, de győzni jöttünk!
Nekik sikerült! És nektek?

MINDENKINEK SOK SIKERT, EREDMÉNYES HORGÁSZATOT, JÓ SZÓRAKOZÁST ÉS TELI PONTYZSÁKOKAT
KÍVÁNNAK A SZERVEZŐK!